Làm thế nào để chạy automation mobile từ AKAAT với deviceFarm như Lambdatest

Dear all
Tôi đang tìm cách để chạy test script với mobile trên deviceFarm như Lambdatest. Ai có thể giúp tôi với.

dear mọi người, có ai hỗ trợ t vấn đề này được không

tạo profile rồi đưa vào trường selenium url là được.