Key submit không thể kéo thả để sử dụng vì tooltip quá to

Dear anh/ chị admin tool

Em muốn sử dụng key word submit nhưng không thể kéo thả hay dup click vì tool tip quá to che hết cả key word ạ. Nhờ tool hướng dẫn e fix ạ.


Có các key word bị tương tự:
1 .Excute java script
2. Get text
3. Select all options
4. Verify element text by regex
5. Get response status code
6. Send API request

Hiện tại b đang dùng tool bản gì nhỉ? Để check version b vào Setting của window → app → tìm akaat studio

Nếu bạn đang dùng bản 3.3.4 hoặc ver trước đó thì bạn download lại bản 3.4.0 trên akaat.com. Ở bản này bạn sẽ không gặp lỗi như trên nữa