Giúp tôi fix lỗi này

Tôi test 1 trang web (A) và chỉ có thể đăng nhập bằng authen qua google
Nhấp chọn sign in by google thì sẽ hiện 1 cửa sổ windows mới (B) cho mình nhập email và password (record của akaAT hiện lên là switch to windows by url), nhưng khi tôi chạy test case thì akaAT không thể select được đúng cái windows nhập email và password google (B) cho tôi, nó vẫn chọn windows (A) ??? dẫn đến Test Case của tôi luôn false