Cho minh hỏi cách gọi 1 element kiểu select và radio button trên akaAT studio được không ạ?

Cho minh hỏi cách gọi 1 element kiểu select và radio button trên akaAT studio được không ạ?

anh tả là đang gọi cái gì thì nó bị lỗi í anh hehe

1 Like

@Hai_Tran_van Mình không rõ business của bạn lắm, nhưng theo mình phán đoán trên màn hình bạn chụp thì bạn phải bấm vào chọn trước rồi mới bấm option

Thêm nữa là bên nên có bước đợi cho element hiển thị trước
Bạn đọc log ấy, nó đang bảo là cái element bạn muốn click vào nó đang bị đè lên bởi element khác, nó có thể chưa visible lên để cho bạn click vào đâu

2 Likes