Bản bản community và bản enterprise

Dear các bạn
tôi đã xem so sánh giữa bản community và bản enterprise trên trang chủ. Tuy nhiên các so sánh này khá chung chung, không rõ bản community thiếu những chức năng gì . Về cơ bản tôi tải bản comunity và sử dụng. Tôi vẫn có thể sử dụng tất cả các chức năng và chạy bằng cmd ( test engine). Chỉ ko sử dụng được testman để quản lý test .
Bạn có thể cho tôi xin 1 bản so sánh chi tiết hơn về 2 bản này được không
Cám ơn